Stowarzyszenie Przyjazne Otoczenie powstało z inicjatywy mieszkańców wsi Cieszyn i Dobrzec, położonych na skraju Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. Nasza działalność rozpoczęła się stosunkowo niedawno, lecz już teraz wyznaczyliśmy sobie cele, które pragniemy realizować z pełnym zaangażowaniem.

Chcemy w pełni wykorzystać potencjał, jaki dostrzegamy w naszym najbliższym otoczeniu. Pragniemy inicjować działania społeczne, edukacyjne i gospodarcze na rzecz rozwoju oświaty, kultury, nauki, sportu i rekreacji. Ponieważ nasza okolica posiada wiele walorów przyrodniczych, jednym z naszych celów jest wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki. Ponadto podejmiemy wszelkie działania, które pozwolą włączyć wieś Cieszyn i Dobrzec w obszary Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy i Natura 2000.

Chcielibyśmy, aby mieszkańcy Cieszyna i Dobrzeca aktywnie brali udział w życiu społecznym i kulturalnym, dlatego będziemy wspierać wszelkie inicjatywy młodzieżowe oraz zadbamy o integrację międzypokoleniową. Dodatkowo naszym celem jest inspirowanie do działań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw, alternatywnych źródeł dochodu gospodarstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Mamy ogromną nadzieję, że wszelkie nasze działania przyczynią się do poprawy standardu życia naszej społeczności.